emva logoKedvezményezett neve: Ete Község Önkormányzat

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 szám

A projekt címe, azonosító száma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Etén; 1826652570

Szerződött támogatás összege: 53 737 048 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Ete Község Önkormányzata törvényi kötelezettsége a helyi közutak és közterületek fenntartása. A településen csapadékos időszakban a jelenlegi földutakon a közlekedést akadályozza az útszakaszon megálló csapadékvíz. Ezen kívül az összes út rendszeres karbantartást igényel, amelyhez az önkormányzat számára nem állnak rendelkezésre megfelelő eszközök. A fenti problémák megoldása érdekében az önkormányzat 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívásra, amelyet a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásban részesített. Jelen projekt keretén belül az önkormányzat a település területén levő földutak (02/3, 02/5, 02/7, 02/9, 02/11, 02/12, 02/14, 02/18, 02/20 hrsz-ú utak) mechanikai stabilizációját valósítja meg, továbbá a település útjainak kezeléséhez, karbantartásához, valamint felújításához 1 darab erőgépet, továbbá 3 darab munkagépet szerez be.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

 

A Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/

szechenyi2020 logo